Komornik Kokoszczyn Komornik Sądowy Maciej Wilanowski

Komornik sądowy Kokoszczyn

Komornik Sądowy Maciej Wilanowski działając na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, m.in. na terenie miejscowości Kokoszczyn w ramach swoich ustawowych uprawnień wykonuje:

  • sporządzenie spisu inwentarza;
  • zabezpieczenie spadku;
  • doręczenie korespondencji na zlecenie sądu lub wniosek powoda;
  • nadzór urzędowy nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami;
  • sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
  • poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
  • czynności pozwalające na ustalenie aktualnego zamieszkania adresata;
  • orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • inne tytuły wykonawcze.