Wpłaty q13hzc
Wpłaty przelewem

Wpłat przelewem można dokonywać na rachunek bankowy kancelarii nr 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337. Dokonując wpłaty należy pamiętać o podaniu numeru sprawy oraz imienia i nazwiska lub nazwy firmy.

Wpłaty gotówkowe

Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie kancelarii pod adresem ul. Głogowska 144/3 w Poznaniu, w godzinach pracy kancelarii, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.